Lokomotiva POHEV Eg5

O prvním a druhém květnovém víkendu byly v úseku Řečkovice – Královo Pole, nádraží prováděny zkušební jízdy opravené historické elektrické lokomotivy pro dopravní muzeum v rakouském Mariazellu. Do Brna byla dovezena 5. června 1996, složena na královopolském nádraží a přistavena do ústředních dílen k opravě. Oprava trvala téměř čtyři roky, dá se říci, že byla prováděna mimo plán ÚD, podle možností.

Pár vět z historie lokomotivy – byla vyrobena v roce 1913 firmou GANZ v Budapešti pro trať Bratislava – Vídeň (Pressburg – Wien). Tato elektrifikovaná trať s normálním rozchodem neměla jednotné napětí v celé své délce. V úseku Wien Grossmarkthalle – Gross Schwechat bylo napětí v troleji 600 Vss. Meziměstská část ze Schwechatu do Zakopčian měla střídavé napětí 15 kV s frekvencí 16 2/3 Hz a dále do Bratislavy na Korunovační náměstí bylo v troleji jen 550 Vss, a proto bylo nutné přímé vlaky přepřahat. Bratislavský úsek byl provozován společností P. O. H. E. V., u které sloužila dnešní muzejní lokomotiva Eg 5 až do roku 1935, kdy byl bratislavský úsek začleněn do sítě bratislavské tramvajové dopravy a rozchod kolejí byl změněn na 1000 mm.

Při zkušebních jízdách sloužila rakouské lokomotivě v Brně jako doprovod muzejní tramvaj Cmg č. 57, která také jezdila na této trati od roku 1913, ale na vídeňské straně (pod č. 1603). V roce 1915 byl tento vůz odprodán Společnosti elektrických drah do Brna a zde dostal přezdívku „Salón“. Zda se tato dvě vozidla během své služby na jedné trati někdy setkala, lze těžko říct, ale v Brně po 85 letech ano.

Text Miloš Drbal, foto 13.5.2000 Jiří Horský

Fotogalerie