Aktuality měsíce prosince 2015

Novinky ve vozovém parku

Tramvajové vleky VV60LF byly v posledních letech nasazovány téměř výhradně na linku 6 – v provozu jsou již pouze vozy evid. č. 1302 a 1304 (v listopadu v soupravách evid. č. 1562+1302 a 1531+1304). Od změny JŘ jsou nasazovány na linku 2. Jezdí pouze dvě tramvaje K3R – evid. č. 1752 a 1754, zprovoznění zbývajících dvou se již nepředpokládá. Nejčastěji jsme je mohli vidět na linkách 1 a 12, objevovaly se však také na linkách 6, příp. 9, po změně JŘ převážně na lince 2, možno i na l. 9 či 12. Z tramvají RT6 jezdí pouze vůz evid. č. 1802 a to pouze v pracovní dny na lince 2 (002/16), a to i po změně JŘ. Soupravy tramvají T3R jezdí pouze v pracovních dnech, nejčastěji na lince 9, pouze občas na lince 12 a výjimečně na lince 2. Vůz T3R evid. č. 1615 jezdí stále v sólo provozu na lince 10, téměř každý pracovní den. Tramvaje T6 jezdí stále na linkách 1 a 12, a to i o víkendech. Sólo tramvaje je možné vidět celotýdenně na lince 10 a o víkendu také na lince 5. Mimo Varia LF bylo možné v poslední době vidět vozy evid. č. 1544, 1564, 1584, 1595, 1655 či 1657. Tramvaje KT8 je možné mimo linky 8 a 3 vidět i na lince 1 (zpravidla tři až čtyři kurzy) a ojediněle na lince d-6. Změna JŘ k 13. 12. 2015 dále přinesla následující úpravy: na lince 1 jezdí až 15 souprav Vario LF2+LF, doplněné soupravami (vč. T6) a KT8. Na lince 2 jezdí vedle výše zmíněných K3, vleků a RT6 článkové tramvaje z Pisárek a na dvou kurzech spřažené soupravy, příp. i 13T. Na lince 6 jezdí deset tramvají 13T a deset spřažených souprav z Pisárek (již ne článkové tramvaje). Na lince 9 jezdí převážně 13T, při nedostatku vozů KT8, K3 či souprava 2×T6. Na lince 12 jezdí spřažené soupravy (vč. T6) – celkem 21 kurzů, na pěti kurzech vozy Škoda 13T, dále nově souprava Vario LF2+LF. Až teprve v prosinci byla realizována praxe nocování některých pisáreckých kurzů v Medlánkách a naopak (v minulém čísle Informací MHD č. 440 jsme toto avizovali již od října) – napřed bylo nutné upravit jízdní profil na některých místech v pisárecké vozovně pro průjezd vozů 13T.

autoři: Ladislav Kašík, Jiří Mrkos
s využitím informací z webů www.bmhd.czwww.k-report.net

Fotogalerie