Členské schůze

Členské schůze našeho spolku se konají zpravidla první pracovní úterý v každém měsíci s výjimkou srpna. V měsíci červenci se většinou koná výjezdní schůze – například prohlídka muzea, projížďka historickým vozem a podobně. Začátek pravidelných schůzí je vždy v 17.00.

Scházíme se ve velkém sálu školícího střediska Dopravního podniku města Brna ve vozovně Pisárky, která se nachází u křižovatky Žabovřeská – Bauerova – Pisárecká – Hlinky. Stačí vystoupit na zastávce MHD Pisárky a postupovat podle přiloženého plánku.

Vzhledem k tomu, že se schůze konají v prostorách vozovny Pisárky je možný pouze naznačený přistup. Vstup jinou vrátnicí i jiná cesta uvnitř areálu DPMB je zakázaná.

Schůze je vždy rozdělena na dvě části. Nejdříve jsou členové seznámeni formou prezentace a diskuse s novinkami a aktuálním děním v MHD Brno a IDS JMK. V druhé části pak následuje promítání fotek nebo videa s povídáním o předem dohodnutém tématu (reportáže z jiných koutů světa se speciálním zřetelem na veřejnou dopravu, promítání historických fotek a podobně).

Pozvánku na následující schůzi vždy najdete na hlavní stránce. Nebojte se přijít. Rádi Vás uvidíme.