O nás

Tramvajklub Brno je dobrovolné sdružení zájemců o veřejnou hromadnou dopravu, zejména městskou. Zabývá se jak její historií tak současností.

Mezi hlavní čínnosti spolku patří každoměsíční pořádání členských schůzí (viz samostatná stránka), organizování dopravních zájezdů, shromažďování publikací s dopravní tematikou v dnes již velmi rozsáhlé klubové knihovně a v neposlední řadě vydáváním časopisu Informace MHD.

O historii Tramvajklubu si můžete přečíst na této stránce.

Informace o výboru Tramvajklubu najdete zde.

Výroční zprávy shrnující čínnost našeho spolku v uplynulých letech: rok 2018, rok 2015, rok 2014, rok 2013, rok 2012, rok 2011, rok 2010, rok 2009, rok 2008, rok 2007, rok 2006, rok 2005, rok 2004, rok 2003, rok 2002, rok 2001, rok 2000 a rok 1999.

Podmínky členství

Členství vzniká na základě podání písemné přihlášky (tu si můžete stáhnout připravenou k tisku zde), uhrazení členského příspěvku (ve výši 200 Kč pro dospělého a 100 Kč pro osoby mladší 18 let – tzv. čekatele a důchodce, kteří ze sociálních důvodů o slevu písemně požádají) a po schválení výborem Tramvajklubu Brno. Členství není omezené věkem ani státní příslušností. Přihlášky uchazečů o členství přijímá pověřený člen výboru Tramvajklubu. Jedinou podmínkou členství v dalších letech je potom pravidelné zaplacení členského příspěvku jednou za rok. Podrobnosti naleznete ve Stanovách. Členové, kteří uhradili členské příspěvky, obdrží výtisk klubového zpravodaje Informace MHD vždy na členské schůzi. V případě, že budou chtít Informace zasílat (a to každý měsíc), musí uhradit částku za poštovné, která činí 100 Kč za rok. Mimobrněnští členové obdrží složenku na zaplacení automaticky a Brňané, kteří vyjádří zájem o zasílání, musí v této věci kontaktovat distributora.

Veškeré platby lze uskutečnit osobně na členské schůzi u klubového pokladníka, případně převodem na účet číslo 1340400339/0800 u České spořitelny, název účtu Tramvajklub Brno, Hlinky 151. Jako variabilní symbol je nutno uvést číslo průkazky a do zprávy pro příjemce své jméno. Další možností úhrady je zaslání částky pomocí klasické složenky typu C na adresu pokladníka: Otto Bittner, Vranovská 71, 614 00 Brno.