Klubový časopis – Informace o MHD

Od roku 1976 vycházel zpravodaj klubu pod názvem „MHD“ čtvrtletně (knížečky formátu A5), obsahoval tematické články týkající se nejrůznějších odvětví MHD i klubové záležitosti. Pro problémy s dodržováním termínů vydání bylo v roce 1978 přistoupeno k vydávání operativnějšího zpravodaje s názvem „Informace Tramvajklubu“. Jeho cyklostylová podoba, představující jednu stranu strojopisu formátu A4, pak přetrvala celá osmdesátá léta – obsahem byly převážně klubové záležitosti (pozvánky na schůze, brigády, avizování zájezdů…) a velice stručné noticky o MHD v Brně i jinde. Revoluční změny konce roku 1989 však zasáhly nejenom do myšlení a jednání lidí, ale usnadnily i přístup k moderním technologiím umožňujícím tisk a kopírování tiskovin. Díky nezměrné aktivitě kolegů Romana Šilera a Tomáše Kocmana a dalších přispěvatelů tak mohl od konce roku 1992 zpravodaj vycházet v nové podobě (a také s novým názvem „Informace MHD“) s obrázky v rozsahu osmi listů A4 tak, jak ho v podstatě známe doposud, a přinášet všem zájemcům mimo klubovních zpráv i mnoho zajímavých a obsažnějších článků o veřejné dopravě doma i ve světě, na zemi, pod zemí i na vodě.

Konec devadesátých let však přináší problémy – vzhledem ke stále větší časové zaneprázdněnosti dosavadních redaktorů přebírá vedení redakce počátkem roku 1999 kol. Mrkos a po dvou letech pak kol. Fiala. Udržení kvality obsahu našeho měsíčníku totiž žádá nemalé úsilí redaktora, velké nároky na jeho volný čas a také dostatek příspěvků od dopisovatelů. V této době se na českém trhu také objevují první tituly časopisů, zabývající se výhradně městskou dopravou na profesionální úrovni. I to je jeden z faktorů ovlivňujících obsah titulu – v některých případech (či spíše tématech) v podstatě nezbývá než dublovat články v těchto časopisech. „Konkurencí“ se stává čím dál více i mnohem aktuálnější internet.

Z výše uvedených podnětů pak od začátku roku 2003 vychází Informace MHD v omezenějším rozsahu (minimálně čtyři strany A4). Obsahem zpravodaje jsou klubovní zprávy, aktuality z brněnské městské dopravy či Technického muzea Brno a články o historii dopravy v Brně. Jenom výjimečně se nyní věnujeme jiným tématům (železnice, provozy v jiných městech…). Zpravodaj nadále vychází pravidelně, tzn. na každé členské schůzi Tramvajklubu jsou pouze členům distribuovány výtisky Informací. Od této doby však není možné si časopis předplatit.

Od podzimu roku 2007 je možná distribuce časopisu členům Tramvajklubu i v elektronické podobě (pdf) elektronickou poštou. Kontaktní adresa pro distribuci elektronického zpravodaje a příspěvky: InformaceMHD(za­vináč)seznam.cz Za event. příspěvky do Informací MHD (týkající se veškeré dopravy v Brně) předem děkujeme.