Knihovna Tramvajklubu

Díky dlouholeté historii Tramvajklubu Brno se podařilo postupně nashromáždit do knihovny spolku přes 1500 publikací o veřejné dopravě. Toto úctyhodné číslo však není konečné a knihovnu stále doplňujeme aktuálními tituly z našeho oboru tak, aby každý člen Tramvajklubu měl možnost sledovat veřejnou dopravu i pokud možno do hloubky.

Knihovna je otevřena v době od 16.45 do 17.00 hod (tj. před schůzí) a poté též o přestávce.

Seznam publikací knihovny je dostupný zde (stav k 1. 1. 2013).

Výpůjční právo má každý člen Tramvajklubu, který se seznámil s knihovním řádem a má řádně zaplaceny příspěvky na aktuální kalendářní rok. Fond knihovny není veřejně přístupný, o zapůjčení díla rozhoduje knihovník. Vzácné tisky mohou být zapůjčeny pouze k nahlédnutí. Výpůjční doba je jeden měsíc a lze ji prodloužit o další měsíc, jestliže o to vypůjčovatel požádá před uplynutím výpůjční doby.