Výbor Tramvajklubu

Jedním z důležitých orgánů Tramvajklubu je výbor. Výborové schůze se konají vždy před členskou schůzí, na které pak jsou řadoví členové seznámeni s probíranými tématy.

Aktuální složení výboru Tramvajklubu Brno:

předseda Zdeněk Nesiba
místopředseda, jednatel Petr Chudáček
hospodář Otto Bittner
členská evidence Alan Butschek
šéfredaktor časopisu, archivář Jiří Mrkos
redaktor časopisu Ladislav Kašík
knihovník, redaktor časopisu Libor Čuma
technické zajištění členských schůzí, zapisovatel Jan Seitl
distributor tiskovin TKB Dalibor Uhlíř
správce webu Adam Zemek